GO UP

Инсталирана е първата линия за рязане на дължина. Компанията стартира своята дейност по обработка.