GO UP
  /    /  БИЗНЕС ЕТИКА

БИЗНЕС ЕТИКА

Кодексът за професионално поведение и етика, приет от групата, включва основните принципи, правила и ценности, в контекста на дейностите на Компанията. Всички тези правила и принципи описват поведението, което Групата очаква от своите служители спрямо клиенти, доставчици и други партньори. Групата извършва дейността си, в съответствие с приложимите закони, разпоредби и вътрешни политики.

Кодексът за професионално поведение и етика на СИДМА е базиран на десетте принципа на Глобалния договор на ООН, който има за цел да приобщи търговските дружества към идеите за зачитане на човешките права, безопасните условия на труд, опазването на околната среда и борбата с корупцията. В допълнение към кодекса за професионално поведение и етика на Компанията, са взети предвид и Насоките на ОИСР за дружества с международно участие.