GO UP

Корпоративно управление

СИДМА България ЕАД прилага принципите на корпоративно управление, определени от действащата правна рамка, с цел прозрачност и корпоративна и социална отговорност във всички аспекти на дейността си.

Устойчиво развитие

Компанията поставя в центъра на своята търговска дейност политиките по устойчивото развитие. Подкрепата за българския бизнес, осигуряването на безопасна и справедлива работна среда, намаляването на въздействието на дейността върху околната среда, производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) са само част от инициативите на Компанията, целящи постигане на устойчиво развитие.

Подход, ориентиран към клиента

Нашата цел е винаги да сме предпочитани от клиентите си, да разбираме техните нужди и да реагираме незабавно на тях, да изпълняваме ангажиментите си, да предлагаме иновативни решения с високо качество на продуктите и услугите на конкурентни цени.

Ангажимент за качество

Ние разполагаме със съвременен сервизен център за разкрой на ламарина. Предлагаме прецизен надлъжен разкрой на студеновалцувана и поцинкована ламарина. Произвежданите от нас тесни ленти (щрипс) са с максимална дебелина 3.0 мм. и минимална ширина 20 мм.

Напречният разкрой на студеновалцувана, поцинкована и горещовалцувана ламарина е най-прецизният, предлаган в България. Размерите, които режем са от 0.4 до 6.0 мм. с ширина на рулоните до 2000 мм.

Считаме, че предоставянето на висококачествени продукти и услуги, кратките срокове за доставка и незабавната реакция при потенциални оплаквания повишава удовлетвореността на клиентите.

В този контекст, в дейността си прилагаме система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

Проекти / приложения