GO UP
  /    /  Профилирана поцинкована ламарина (LT)

Профилирана поцинкована ламарина (LT)

Характеристики:
ОПИСАНИЕ Поцинкована ламарина със синусоидална (гофрирана) или трапецовидна форма
МАРКА СТОМАНА DX51D съгл. EN 10346
ПОКРИТИЕ Поцинкована ламарина Ζ100 – Ζ270 (100-270 gr-m2)
РАЗМЕРИ Ширини 940 или 752 мм (при LT40)
Максимална дължина на лист – 15 м

Дължини и марки стомани, различни от посочените, могат да се доставят по предварителна заявка.

Детайли

LT 40 Тегло (kg/m2)
0.5 5.24
0.6 6.29
0.7 7.34
0.75 7.86
0.8 8.39
1.0 10.49

 

LT 50 Тегло (kg/m2)
0.5 4.89
0.6 5.86
0.7 6.85
0.75 7.32
0.8 7.82
1.0 9.77

 

Вълна 27 Тегло (kg/m2)
0.5 4.93
0.6 5.92
0.7 6.91
0.75 7.40
0.8 7.89
1.0 9.86