GO UP
  /  СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Нашата визия и мисия

Нашите визия и мисия

Искаме да запазим водещата си позиция на пазара на стомана и като група да заемем едно от първите места на пазара на Балканите.

Ние искаме да сме предпочитания избор на клиентите си, тъй като разбираме техните нужди и реагираме на тях незабавно, като изпълняваме ангажиментите си. Ние предлагаме иновативни решения с високо качество на конкурентни цени.

Искаме да гарантираме всичко това, като работим заедно с ръководен екип и партньори от най-високо равнище в безопасна работна среда, която предлага възможности за кариерно развитие и придобиване на нови знания и умения.

В по-широката обществена план, искаме да бъдем образцова компания, която съчетава традиции и почтеност с непрекъснато развитие и модернизация. Искаме да се отличаваме с това, че се отнасяме с грижа към хората и полагаме усилия да подобрим социалната среда.

Нашите бизнес принципи

Нашето убеждение винаги е било, че Компанията може да бъде конкурентоспособна и ефективна, като същевременно извършва дейност при спазване на принципите за социална отговорност.

Това възприятие дефинира нашите отговорности спрямо всички лица, които имат отношение към нашата дейност и определя посоката ни на развитие.

Ръководството на СИДМА счита, че е негова отговорност да информира всички служители, клиенти и доставчици на дружествената група за принципите, на които почива нейното управление и развитие.

Отношението към всяка свързана група, се дефинира по следния начин:

  • Спрямо нашите акционери: имаме за цел да защитим тяхната инвестиция и да гарантираме възвращаемостта на техния капитал при условия на пълна прозрачност;
  • Към нашите клиенти: полагаме всички усилия, за да предоставим качествени продукти и услуги при конкурентни условия;
  • Спрямо нашите служители: нашата силна страна са нашите служители. Спазването на техните права, гарантирането на добри и безопасни условия на труд, липсата на дискриминация и възможността за развитие, са предпоставки за постигане на нашите корпоративни цели;
  • Спрямо нашите делови партньори: вярваме в сътрудничеството, което носи взаимна полза. Ангажирани сме със спазването на кодекса на поведение, спрямо нашите доставчици и подизпълнители. Те поемат същия ангажимент.
  • Към обществото: извършваме дейността си като отговорен икономически субект и допринасяме за напредъка на обществото като цяло.
Нашите бизнес принципи