GO UP

Шини

Характеристики:
ОПИСАНИЕ Горещовалцувани стоманени пръти с правоъгълно сечение (шини)
МАРКА СТОМАНА S235JR съгл. EN 10025
ДЪЛЖИНИ 4, 6 и 12 м
ДОПУСКИ Съгл. EN 10058

Дължини и марки стомани, различни от посочените, могат да се доставят по предварителна заявка.

Детайли