GO UP

UPN

Характеристики:
ОПИСАНИЕ Горещовалцувани U-образни профили UPN
МАРКА СТОМАНА S235JR и S275JR/J0 съгл. EN 10025
ДЪЛЖИНИ 6 и 12 м
ДОПУСКИ Съгл. EN 10279

Дължини и марки стомани, различни от посочените, могат да се доставят по предварителна заявка.

Детайли