GO UP

HEB

Характеристики:
ОПИСАНИЕ Горещовалцувани H-образни профили HEB, с широк фланш – неолекотен
МАРКА СТОМАНА S275JR/J0 съгл. EN 10025
ДЪЛЖНИ 6, 12 и 15 м
ДОПУСКИ Съгл. EN 10034

Дължини и марки стомани, различни от посочените, могат да се доставят по предварителна заявка.

Детайли