GO UP
  /  Контакти

Контакти

СИДМА БЪЛГАРИЯ ЕАД

Адрес: РМЗ, Илиянци – Военна рампа
1271 София, България

  • Администрация 02/ 810 44 00
  • Отдел Доставки 02/ 810 44 03
  • Търговски отдел 02/ 810 44 21

sales@sidma-bg.vionet.gr

гр. София

Пламен Копаранов – Мениджър търговски отдел:
pkoparanov@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 02

Анна Пенчева:
apencheva@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 26

Георги Карпузов – Арматурно желязо:
gkarpuzov@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 27

Росен Парашкевов:
rparashkevov@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 30

Снежана Дедьова:
sdedyova@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 22

гр. Пловдив

Радостин Георгиев:
rsgeorgiev@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 08

Христо Маринов:
hmarinov@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 10