GO UP
  /  Контакти

Контакти

СИДМА БЪЛГАРИЯ ЕАД

Адрес: РМЗ, Илиянци – Военна рампа
1271 София, България

  • Администрация 02/ 810 44 00
  • Отдел Доставки 02/ 810 44 03
  • Търговски отдел 02/ 810 44 21

sales@sidma-bg.vionet.gr

гр. София

Анелия Иванова – Мениджър търговски отдел:
alivanova@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 27

Александър Ангелов:
aangelov@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 08

Анна Пенчева:
apencheva@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 26

Димитър Льонов – Арматурно желязо:
dlyonov@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 31

Росен Парашкевов:
rparashkevov@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 30

Снежана Дедьова:
sdedyova@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 22

гр. Пловдив

Христо Маринов:
hmarinov@sidma-bg.vionet.gr – 0894 75 44 10

Гореща линия за почтеност

За да подадете сигнал за проблем, свързан с дейността на Дружеството, която не е в съответствие с нашите бизнес практики, използвайте нашата гореща линия за почтеност.

Лицата имат право да останат анонимни, когато съобщават за проблем или тревога.