GO UP
  /  ГОРЕЩА ЛИНИЯ

ГОРЕЩА ЛИНИЯ

Гореща линия за почтеност

За да подадете сигнал за проблем, свързан с дейността на Дружеството, която не е в съответствие с нашите бизнес практики, използвайте нашата гореща линия за почтеност.

Лицата имат право да останат анонимни, когато съобщават за проблем или тревога.

Нашето Дружество се стреми да поддържа култура на честност, прозрачност и отчетност, която изисква най-високите възможни стандарти на професионално и етично поведение от всички служители и бизнес партньори. За да затвърдим превенцията на неправомерни действия, неетично и престъпно поведение, искаме да сме сигурни, че всеки, който има подозрения относно етични въпроси, свързани с дейността на Дружеството, може да повдигне въпроса (анонимно, ако желае), без да се страхува от репресивни мерки.

Защо да докладвате?

Платформата IntegrityLine съществува, за да получава доклади онлайн. Стремим се да реагираме бързо и поверително на всеки сигнал за неправомерно поведение. Ангажираме се винаги да извършваме дейността си при спазване на най-високите етични стандарти. По този начин се стремим да бъдем отлично място за работа, да бъдем добри колеги и да създаваме ползи за нашите акционери.

Какво да докладвате?

Всяко подозрение или проблем, който включва неподходящо, неетично или незаконно поведение, което крие риск за други хора, като например нашите служители, бизнес партньори, околната среда, или въпрос от обществен интерес.
Това може да включва всякакви въпроси, като например:

 • корупция
 • подкуп
 • конфликти на интереси
 • измама
 • тормоз и дискриминация
 • здравословни и безопасни условия на труд
 • замърсяване на околната среда
 • антиконкурентни практики
 • нарушения на защитата на личните данни

Кой може да докладва?

 • служители,
 • бизнес партньори
 • всеки, който знае или е бил уведомен за информация, свързана с неподходящо, неетично или незаконно поведение, свързано с дейността на Дружеството.
 • всеки, който подозира вреда за обществения интерес, свързана с дейността на Дружеството

Как да докладвате?
За да съобщите за проблем, който Ви притеснява, и да подадете сигнал, можете да се свържете с платформата IntegrityLine, като кликнете тук.Независимо от начина, по който сте избрали да се свържете с IntegrityLine портала, ще получите уникален номер на казуса, който трябва да съхранявате на сигурно място, за да получите обратна връзка.

Докладите се въвеждат директно на защитения сървър на портала IntegrityLine, за да се предотврати всякакъв възможен пробив в сигурността. Порталът IntegrityLine предоставя тези доклади само на главния служител по съответствието, който отговаря за оценката на доклада въз основа на вида на нарушението и мястото на инцидента.

Ние действаме почтено при всяко наше действие. Доверяваме се един на друг, че правим всичко възможно и носим индивидуална отговорност за работата си, като същевременно общуваме по почтителен и професионален начин. Имаме колективен стремеж към съвършенство и постоянно мислим за нови и иновативни начини за работа.

съответствие с нормативните изисквания

Основната мисия на съответствието с нормативните изисквания е създаването и прилагането на подходящи и актуализирани политики и процедури с цел постигане на пълно и непрекъснато съответствие на Дружеството с приложимата регулаторна рамка по своевременен начин и да разполага по всяко време с пълна картина за степента на постигане на целта.

При създаването на съответните политики и процедури се оценяват сложността и естеството на дейностите на Дружеството, включително разработването и популяризирането на нови продукти и бизнес практики.

Служителят по съответствието разполага с необходимите правомощия, ресурси и опит, за да изпълнява ефективно и ефикасно задълженията си. Той има пълен достъп до цялата информация и данни на дружеството, необходими за изпълнение на задълженията му. Служителят по съответствието не трябва да участва в изпълнението на задължения и услуги, които поради естеството на съответствието с нормативните изисквания е упълномощен да контролира.

Служителят по съответствието се отчита пред Съвета на директорите на Дружеството. Той може да бъде служител на пълно работно време и на пълен работен ден, който има подходящи знания и съответен професионален опит, за да изпълнява задълженията си, но тази услуга може да бъде възложена на трети страни.

Служителят по съответствието има за своя мисия прилагането на политиката, установена от Съвета на директорите, за нейното съответствие с действащата законодателна и регулаторна рамка.