GO UP
  /  НАШАТА ФИЛОСОФИЯ

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ

В СИДМА системно инвестираме в човешки ресурси,

тъй като това е най-важният ни актив. Основният принцип на съвременната философия на Компанията, ориентиран към човека, е привличане, задържане и формиране на професионалисти, които работят с ентусиазъм, силно чувство за отговорност, творчески пориви и обща визия за бъдещето.

Нашите служители

Нашата цел е персоналът ни да се състои от талантливи хора, които внасят енергия, креативност и вдъхновение, отличават се с уважение към нашите принципи и ценности и активно участват в ежедневните усилия за осигуряване на успеха на Компанията в един изключително изискващ и постоянно променящ се сектор.
Приоритет за нас е осигуряването на безопасна работна среда, мотивацията на служителите и насърчаването на отношения, базирани на уважение и предоставяне на равни възможности пред всички.
Отношенията ни със служителите се основават на принципа на равнопоставеност. Интеграцията и напредъкът на всеки служител в Компанията се оценяват въз основа на неговата квалификация, представяне и потенциал, без каквато и да е дискриминация.

Инвестираме в образованието

Насърчаваме и подкрепяме ученето и развитието през целия живот на нашите служители, чрез модерни и гъвкави образователни програми. Тези програми – краткосрочни и дългосрочни – обхващат широк спектър от технически и административни въпроси, свързани с дейността на Компанията, като имат за цел да подобрят знанията и уменията на нашите служители.

В същото време, оценяваме и признаваме усилията и резултатите на нашите служители, като предлагаме стимули за възнаграждение на постиженията, осигуряваме безопасна и приятна работна среда с отношение към баланса между професионалния и личния живот.

В СИДМА ние имаме визия за бъдещето и искаме я споделим с нашите служители, чрез отношения базирани на взаимно доверие.