GO UP
  /  КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ

КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ

Политика за устойчиво развитие

Политика за правата на човека

Политика за многообразие

Политика за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Политика за енергетика и изменения на климата

Политика за конфликт на интереси

Политика за комплексна проверка на трети лица