GO UP
  /    /  ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Здраве и безопасност

Ръководството на СИДМА цели да предложи на служителите на Компанията безопасна работна среда и да насърчи културата за безопасност на работното място.

За нас здравословните и безопасни условия на труд са абсолютен приоритет. Нашата основна грижа е да създадем и поддържаме работна среда, в която рисковете се идентифицират, оценяват, предотвратяват и елиминират.

Имаме ангажимент да разработим и изпълним ефективни системи, стандарти и практики за здравословни и безопасни условия на труд, които съответстват на нашата дейност.

Здраве и безопасност на работното място

Компанията, е въвела програма за здравословни и безопасни условия на труд, която има за цел да сведе до минимум рисковете за нашите служители, посетители, доставчици и подизпълнители и всички, които биха могли да бъдат засегнати от нашата дейност.

Принципи за здравословни и безопасни условия на труд

Като част от нашия ангажимент да осигурим безопасна и здравословна работна среда, ние следваме следните принципи:

  • Създаване на среда, в която инцидентите да бъдат предотвратим риск;
  • Прилагане на законовите разпоредби, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Прилагане на ефективна система за гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд – Програма за управление

Прилагането на ефективна програма за управление на здравословни и безопасни условия на труд е неразделна част от нашите бизнес дейности. С оглед на това:

  • Ще работим за идентифициране, оценяване и намаляване на рисковете, свързани с възникването на трудови злополуки;
  • Ще се стремим да гарантираме, че всички наши служители на всяко ниво са запознати с практиките за здравословни и безопасни условия на труд и ги спазват изцяло.

Вярваме и очакваме, че всички наши служители ще проявяват ангажираност с подкрепата на ръководството в прилагането на политиките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Политиката за здравословни и безопасни условия на труд се съобщава на целия персонал и е на разположение на всички заинтересовани страни.