GO UP

IPN

Характеристики:
ОПИСАНИЕ Горещовалцувани I-образни профили IPN, с тесен, заострен фланш
МАРКА СТОМАНА S275JR/J0 съгл. EN 10025
ДЪЛЖИНИ 6 и 12 м
ДОПУСКИ Съгл. EN 10034

Дължини и марки стомани, различни от посочените, могат да се доставят по предварителна заявка.

Детайли