GO UP
  /    /  СЛУЖИТЕЛИ

СЛУЖИТЕЛИ

СИДМА разчита особено много на човешките си ресурси, за да постигне корпоративните си цели, тъй като опитът на служителите е едно от нейните основни конкурентни предимства. Базови принципи на съвременната философия на Групата, ориентирани към човека, са привличането, задържането и формирането на професионалисти, които работят с ентусиазъм, силно чувство за отговорност, творчески пориви и визия за бъдещето.

Нашата цел е персоналът ни да се състои от талантливи хора, които внасят енергия и креативност в работата си, да се отличават с уважение към нашите принципи и ценности и активно участват в ежедневните усилия за осигуряване на успеха на Компанията в един изключително изискващ и постоянно променящ се сектор.

Приоритети за нас са осигуряването на безопасна работна среда, мотивацията на служителите и насърчаването на отношения, базирани на уважение и предоставяне на равни възможности пред всички.

Отношенията ни със служителите се основават на принципа на равнопоставеност. Интеграцията и напредъкът на всеки служител в Компанията се оценяват въз основа на неговата квалификация, представяне и потенциал, без каквато и да е дискриминация.

Обучението на служителите е друг приоритет за нас, за да може всеки служител да получи необходимите знания и опит и да изпълнява ролята си ефективно, развивайки уменията си.

Насърчаваме и подкрепяме ученето и развитието през целия живот, чрез модерни и гъвкави образователни програми.

В същото време, оценяваме и признаваме усилията и резултатите на нашите служители, като предлагаме стимули за възнаграждение на постиженията, осигуряваме безопасна и приятна работна среда и проявяваме уважение към баланса между професионалния и личния живот.

Имаме визия за бъдещето и искаме да я споделим с нашите служители,
чрез отношения, базирани на доверие.