GO UP
  /  НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

Основната мисия на отдел „Нормативно съответствие“ е да установи и приложи подходящи и актуализирани политики и процедури, за да се постигне бързо, пълно и непрекъснато съответствие с приложимата регулаторна рамка за всеки отделен случай, както и да предоставя по всяко време пълна актуализация на степента, до която тази цел е постигната.

Създаването на съответните политики и процедури включва оценка на сложността и естеството на дейностите на Дружеството, включително разработването и популяризирането на нови продукти и бизнес практики.

Ръководителят на отдел „Нормативно съответствие“ разполага с необходимите правомощия, ресурси и опит, за да изпълнява задълженията си ефективно и съвестно. Той има пълен достъп до цялата информация и данни на Дружеството, които са необходими за изпълнение на задълженията му. Ръководителят на отдел „Нормативно съответствие“ не трябва да участва в задължения и услуги, които поради естеството на отдел „Нормативно съответствие“ е оторизиран да контролира.

Ръководителят на отдел „Нормативно съответствие“ докладва на Съвета на директорите. Той може да бъде служител на пълен щат, с подходящ и относително голям професионален опит, или тази зачача може да бъде възложена на трети страни. Мисията на ръководителя на отдел „Нормативно съответствие“ е да прилага политиката, установена от Съвета на директорите , така че тя да е в съответствие с приложимата правна и регулаторна рамка за всеки отделен случай..

ЕТИЧЕН КОДЕКС И БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИКА

ПОЛИТИКА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ