GO UP
  /  ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

СИДМА БЪЛГАРИЯ ЕАД е дъщерна компания на СИДМА С.А., Гърция. Компанията майка е водеща гръцка компания в областта на търговията и промишлената обработка на стоманени продукти. Компанията управлява сервизни центрове за търговия и преработка на стомани в Атина, Солун, София и Букурещ.

СИДМА има дългогодишна традиция, опит и ноу-хау в областта на търговията и обработката на стомана. Гъвкавостта, надеждността и развитието на дългосрочни връзки с клиенти и доставчици са водещите принципи още от основаването на дружествената група през 1931 г.

Търговската и преработвателната дейност на Компанията е съсредоточена върху три основни продуктови категории, отличаващи се по своята форма: плоски продукти, дълги продукти, и термо панели. СИДМА има стратегически отношения с групата СИДЕНОР, най-големият гръцки производител стоманени продукти. Тази свързаност определя и водещата роля на СИДМА като дистрибутор на продуктите на СИДЕНОР в това число и на СТОМАНА ИНДЪСТРИ на пазарите на Гърция, България и Румъния.

СИДМА е доставчик на висококачествени стоки и услуги и чрез своята организирана система за продажби, има водеща позиция на пазара на стомани в България.

История

1931

Компанията е учредена в Солун през 1931 г.

1950

1950-1990  Търговската дейност на Компанията обхваща цялата територия на Гърция, като има още един сервизен център за метали, базиран в Атина. Компанията заема водещо място на местния пазар на стомана.

1991

Инсталирана е първата линия за рязане на дължина. Компанията стартира своята дейност по обработка.

1996

СИДМА придобива ХЕЛСИДЕР С.А., най-старият гръцки сервизен център за метали, базиран в Аспропиргос.

1998

СИДМА се слива с КАЛ С.А., дружество за търговия и обработка на плоски стоманени продукти.

1999

СИДМА обединява усилията си със СИДЕНОР С.А.

2001

СИДМА получава контрол над новосъздаденото дружество ПАНЕЛКО С.А., което се занимава с производството на сандвич панели.

2005

Компанията е представена на Атинската фондова борса.

2005

Дейността се разширява в Румъния и България.

2007

През 2007 г. завършва изграждането на 3 нови сервизни центъра за метали в Инофита, Букурещ и София.

2015

СИДМА придобива своето дъщерно дружество ПАНЕЛКО.

2020

СИДМА придобива БИТРОС МЕТАЛУРДЖИКАЛ С.А.

Визия и цели

Искаме да запазим водещата си позиция на пазара на стомана и като група да заемем едно от първите места на пазара на Балканите.

Ние искаме да сме предпочитания избор на клиентите си, тъй като разбираме техните нужди и реагираме на тях незабавно, като изпълняваме ангажиментите си. Ние предлагаме иновативни решения с високо качество на конкурентни цени.

Искаме да гарантираме всичко това, като работим заедно с ръководен екип и партньори от най-високо равнище в безопасна работна среда, която предлага възможности за кариерно развитие и придобиване на нови знания и умения.

В по-широката обществена план, искаме да бъдем образцова компания, която съчетава традиции и почтеност с непрекъснато развитие и модернизация. Искаме да се отличаваме с това, че се отнасяме с грижа към хората и полагаме усилия да подобрим социалната среда.