GO UP

СИДМА придобива ХЕЛСИДЕР С.А., най-старият гръцки сервизен център за метали, базиран в Аспропиргос.