GO UP

1950-1990  Търговската дейност на Компанията обхваща цялата територия на Гърция, като има още един сервизен център за метали, базиран в Атина. Компанията заема водещо място на местния пазар на стомана.