GO UP

През 2007 г. завършва изграждането на 3 нови сервизни центъра за метали в Инофита, Букурещ и София.