GO UP

Компанията е представена на Атинската фондова борса.