GO UP

През 2007 г. завършва изграждането на 3 нови сервизни центъра за метали в Инофита, Букурещ и София.

СИДМА получава контрол над новосъздаденото дружество ПАНЕЛКО С.А., което се занимава с производството на сандвич панели.

СИДМА се слива с КАЛ С.А., дружество за търговия и обработка на плоски стоманени продукти.

СИДМА придобива ХЕЛСИДЕР С.А., най-старият гръцки сервизен център за метали, базиран в Аспропиргос.

Инсталирана е първата линия за рязане на дължина. Компанията стартира своята дейност по обработка.