EN EN   BG BG

За връзка с търговски отдел:
тел.: 02/ 810 44 21

факс: 02/ 810 44 11

e-mail: info@sidma-bg.vionet.gr
e-mail: sales@sidma-bg.vionet.gr

КОНТАКТ

София
1271, РМЗ, Илиянци – Военна рампа
Тел: +359 2 810 44 00

Факс: +359 2 810 44 11

e-mail: sales@sidma-bg.vionet.gr
info@sidma-bg.vionet.gr

Търговски отдел:

Моб: +359 894 75 44 22

Моб: +359 894 75 44 30

Моб: +359 894 75 44 08

Моб: +359 894 75 44 26

Моб: +359 894 75 44 10

Моб: +359 894 75 44 27

Моб: +359 894 75 44 02

 

 

Пловдив:
ул. Рогошко шосе 7
Тел: +359 32 601 972
Факс: +359 32 601 980