EN EN   BG BG

За връзка с търговски отдел:
тел.: 02/ 810 44 21

факс: 02/ 810 44 11

e-mail: info@sidma-bg.vionet.gr
e-mail: sales@sidma-bg.vionet.gr

КАТАЛОГ | Профили

ПРОФИЛИ IPE
ПРОФИЛИ  IPE ПРОФИЛИ  IPE
Вид Горещо валцовани профили IPE
Марка стомана S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt37,2 съгласно DIN 17100).
Дължина Дължина на прътите: 6, 12 и 15 m.
Размери, тегло, допуски Съгласно EN 10034-95.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
ПРОФИЛИ  IPE
Каталог | нагоре

ПРОФИЛИ IPN
ПРОФИЛИ  IPN ПРОФИЛИ  IPN
Вид Горещо валцовани профили IPN.
Марка стомана S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt37,2 съгласно DIN 17100).
S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
Дължина Дължина на прътите: 6 и 12 m.
Размери, тегло, допуски Съгласно DIN 1025.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
ПРОФИЛИ  IPN
Каталог | нагоре

ПРОФИЛИ HEA
ПРОФИЛИ HEA ПРОФИЛИ HEA
Вид Горещо валцовани профили HEA (IPBL).
Марка стомана S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt 37,2 съгласно DIN 17100).
Дължина Дължина на прътите: 6, 12 и 15 m.
Размери, тегло, допуски Съгласно EN 10034-95.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри.
ПРОФИЛИ HEA
Каталог | нагоре

ПРОФИЛИ HEB
ПРОФИЛИ HEB ПРОФИЛИ HEB
Вид Горещо валцовани профили HEB (IPB)
Марка стомана S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt 37,2 съгласно DIN 17100).
Дължина Дължина на прътите: 6, 12 и 15 m.
Размери, тегло, допуски Съгласно EN 10034-95.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
ПРОФИЛИ HEB
Каталог | нагоре

ПРОФИЛИ UPN
ПРОФИЛИ UPN ПРОФИЛИ UPN
Вид Горещо валцовани П-образни профили (швелер, UPN)
Марка стомана S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt 37,2 съгласно DIN 17100).
S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
Дължина Дължина на прътите: 6 и 12 m.
Размери, тегло, допуски Съгласно DIN 1026.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри.
ПРОФИЛИ UPN
Каталог | нагоре

Т - ОБРАЗНИ ПРОФИЛИ
Т - ОБРАЗНИ ПРОФИЛИ Т - ОБРАЗНИ ПРОФИЛИ
Вид Горещо валцовани т - образни профили.
Марка стомана S235JRG2 съгласно ΕΝ 10025 (RSt 37.2 съгласно DIN 17100).
S235JR съгласно EN 10025 (St 37.2 съгласно DIN 17100)
Дължина Дължина на прътите: 6 и 12 m.
Размери, тегло, допуски Съгласно DIN 1024.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
Т - ОБРАЗНИ ПРОФИЛИ
Каталог | нагоре