EN EN   BG BG

Connecton with commercial office:
tel.: 02/8 104 400

fax: 02/8 104 411

e-mail: info@sidma-bg.vionet.gr
e-mail: sales@sidma-bg.vionet.gr

CATALOG | Squares and rounds

КВАДРАТНИ ПРЪТИ
Type Горещо валцовани квадратни пръти.
Mark steel S235JRG2 съгласно ΕΝ 10025 (RSt37.2 съгласно DIN 17100).
S235JR съгласно EN 10025 (St 37.2 съгласно DIN 17100).
Length Дължина на прътите: 6 m.
Dimensions, weight, tolerances DIN 1014.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
Catalog | top

КРЪГЛИ ПРЪТИ
Type Горещо валцовани пръти с кръгло сечение.
Mark steel S235JRG2 съгласно ΕΝ 10025 (RSt37.2 съгласно DIN 17100).
S235JR съгласно EN 10025 (St 37.2 съгласно DIN 17100).
Length Дължина на прътите: 6 m.
Dimensions, weight, tolerances Съгласно DIN 1013.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
Catalog | top