EN EN   BG BG

Connecton with commercial office:
tel.: 02/8 104 400

fax: 02/8 104 411

e-mail: info@sidma-bg.vionet.gr
e-mail: sales@sidma-bg.vionet.gr

CATALOG | Beams

ПРОФИЛИ IPE
Type Горещо валцовани профили IPE
Mark steel S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt37,2 съгласно DIN 17100).
Length Дължина на прътите: 6, 12 и 15 m.
Dimensions, weight, tolerances Съгласно EN 10034-95.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
Catalog | top

ПРОФИЛИ IPN
Type Горещо валцовани профили IPN.
Mark steel S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt37,2 съгласно DIN 17100).
S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
Length Дължина на прътите: 6 и 12 m.
Dimensions, weight, tolerances Съгласно DIN 1025.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
Catalog | top

ПРОФИЛИ HEA
Type Горещо валцовани профили HEA (IPBL).
Mark steel S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt 37,2 съгласно DIN 17100).
Length Дължина на прътите: 6, 12 и 15 m.
Dimensions, weight, tolerances Съгласно EN 10034-95.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри.
Catalog | top

ПРОФИЛИ HEB
Type Горещо валцовани профили HEB (IPB)
Mark steel S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt 37,2 съгласно DIN 17100).
Length Дължина на прътите: 6, 12 и 15 m.
Dimensions, weight, tolerances Съгласно EN 10034-95.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
Catalog | top

ПРОФИЛИ UPN
Type Горещо валцовани П-образни профили (швелер, UPN)
Mark steel S235JRG2 съгласно EN 10025 (RSt 37,2 съгласно DIN 17100).
S275JR съгласно EN 10025 (St 44.2 съгласно DIN 17100).
Length Дължина на прътите: 6 и 12 m.
Dimensions, weight, tolerances Съгласно DIN 1026.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри.
Catalog | top

Т - ОБРАЗНИ ПРОФИЛИ
Type Горещо валцовани т - образни профили.
Mark steel S235JRG2 съгласно ΕΝ 10025 (RSt 37.2 съгласно DIN 17100).
S235JR съгласно EN 10025 (St 37.2 съгласно DIN 17100)
Length Дължина на прътите: 6 и 12 m.
Dimensions, weight, tolerances Съгласно DIN 1024.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
Catalog | top