EN EN   BG BG

Connecton with commercial office:
tel.: 02/8 104 400

fax: 02/8 104 411

e-mail: info@sidma-bg.vionet.gr
e-mail: sales@sidma-bg.vionet.gr

CATALOG | Angles

РАВНОСТРАННИ ВИНКЕЛИ
Type Горещо валцовани равностранни винкели
Mark steel S235JRG2 съгласно ΕΝ 10025 (RSt 37.2 съгласно DIN 17100). S235JR съгласно EN 10025 (St 37.2 съгласно DIN 17100).
Length Дължина на прътите: 6 и 12 m.
Dimensions, weight, tolerances Съгласно DIN 1028 .
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
Catalog | top

РАЗНОСТРАННИ ВИНКЕЛИ
Type Горещо валцовани разностранни винкели.
Mark steel S235JRG2 съгласно ΕΝ 10025 (RSt37.2 съгласно DIN 17100).
S235JR съгласно EN 10025 (St 37.2 съгласно DIN 17100).
Length Дължина на прътите: 6 и 12 m.
Dimensions, weight, tolerances Съгласно DIN 1029.
Изискванията на клиентите за други дължини и размери както и други параметри се договарят след запитване и съгласуване.
Catalog | top